Dự án

Chuyển giao công nghệ máy Agate 2040 tại Nhiệt điện Nghi Sơn

Read More

Giải pháp an toàn tại Nhiệt điện Hải Phòng

Read More

Giới thiệu giải pháp an toàn & bảo hành hệ thống điện với thiết bị hãng Fluke tại Thanh Hóa

Read More

Giới thiệu giải pháp an toàn & bảo hành hệ thống điện với thiết bị hãng Fluke tại Thái Bình

Giới thiệu giải pháp an toàn & bảo hành bảo dưỡng hệ thống điện với trang thiết bị của hãng Fluke với công ty Nhiệt Điện Nghi Sơn

Read More

Lắp đặt máy phân tích Carbon Lưu huỳnh

Cung cấp – lắp đặt thiết bị máy phân tích Carbon Lưu huỳnh cho công ty nhiệt điện Nghi Sơn – Chi nhánh tổng công ty phát điện 1

Read More