Giới thiệu giải pháp an toàn & bảo hành bảo dưỡng hệ thống điện với trang thiết bị của hãng Fluke với công ty Nhiệt Điện Nghi Sơn

Project Details

Client:Công ty Nhiệt điện Thái Bình
Location:Thái Bình
Share