Cung cấp - lắp đặt thiết bị máy phân tích Carbon Lưu huỳnh cho công ty nhiệt điện Nghi Sơn - Chi nhánh tổng công ty phát điện 1

Project Details

Client:Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1
Location:Thanh hóa
Share