Giải pháp doanh nghiệp

Chuyển giao công nghệ máy Agate 2040 tại Nhiệt điện Nghi Sơn

Read More

Giới thiệu giải pháp an toàn & bảo hành hệ thống điện với thiết bị hãng Fluke tại Thái Bình

Giới thiệu giải pháp an toàn & bảo hành bảo dưỡng hệ thống điện với trang thiết bị của hãng Fluke với công ty Nhiệt Điện Nghi Sơn

Read More